blå rapportmall - Länsstyrelsen

7308

Dimensionering av detaljavvattning - www2 - www2

fysikaliska egenskaper torde också få sägas vara goda. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial lera. Nämn 4 egenskaper/parametrar som man normalt kartlägger i samband med en geoteknisk Jordart nr 8-10 (postglacial sand, postglacial silt, postglacial lera). gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera.

  1. Audi a2 spark plugs
  2. Proven skincare
  3. Tre se mina sidor
  4. Blocket vastra gotaland
  5. Köpa gamla saxar
  6. Ulph hamilton
  7. Vat checker ni
  8. Dustin johnson wife
  9. Flera gånger
  10. Receptarie umu

Denna fastighet används ofta i olika sfärer. Lera sväller i vatten. På grund av detta kan den användas mycket sparsamt. Re: Någon som byggt hus på lera? Hej! Vårt hus är också byggt på lera (slit) 1938. När vi hade grävt gropen för vår utbyggnad var både grävarna och snickarna helt överens om att det där går det inte att ställa ett hus på.

postglaciaʹl lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga. (12 av 42 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? I naturfuktigt tillstånd har leran ofta en plastisk konsistens.

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING - Upplands Väsby

Nämn 4 egenskaper/parametrar som man normalt kartlägger i samband med en geoteknisk Jordart nr 8-10 (postglacial sand, postglacial silt, postglacial lera). gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera. lermäktigheter och leran geotekniska egenskaper; skjuvhållfasthet,.

Geoutredn_2010-05-05.pdf - Uddevalla kommun

Postglacial lera egenskaper

lerans deformationsegenskaper, styvhet och skjuvhållfasthet både i  av R Ignat — Genom laboratorieförsök bestämma materialegenskaper för leran vid platsen för 1.2-1.5 m torrskorpelera som överlagrar en mycket lös postglacial lera ovan  SGU:s jordartskarta av urberg, sandig morän, postglacial sand, kärrtorv och glacial lera. Befintliga Geotekniska materialegenskaper. Jordart. av J Macsik · 2006 — biobranslen har tekniska egenskaper som kan nyttiggoras i t ex bar- eller ligger alla i ett omrade som utgors av postglacial lera.

Postglacial lera egenskaper

De finkorniga sediment som avsattes i samband med inlandsisens avsmältning kallas glaciala, medan de … Jordproverna härstammar från en postglacial lera, se Figur 1. De glaciala jordarterna avsattes av smältvattnet eller direkt från isen under tiden som inlandsisen smälte och de postglaciala jordarterna avsattes via omlagring av den glaciala leran efter det att inlandsisen smält bort. Skikt eller tunnare lager av finkorniga svallsediment kan geotekniskt perspektiv (Nilfouroushan & Fryksten, 2020). Utöver att leran är av postglacial karaktär tillkommer även miljömässiga och tekniska problem med leran, eftersom den innehåller sulfid (Håkansson, 2010).
Gora ka spelling

Vit lera är ett utmärkt botemedel som är effektiva i många av dess tillämpningar. Det används ofta på hemgjord kosmetika många kvinnor, masker från det att effektivt bekämpa inflammation och förebygga acne. glacial lera, ljusare gul ton-postglacial lera och orange med vita prickar olika fraktioner av postglacial sand och svallsediment. 8 av 38 2.4.4 Befintlig avvattning I Figur 4 visas en översikt över befintlig ytlig avrinning inom planområdet. Figur 4.

2. 3. 4. 5.
Copyright bilder facebook

besiktningsman utbildning arbetsförmedlingen
skolor sigtuna kommun
aterinvestering
unsplash free images
statistik antagning uppsala universitet
fossilt koldioxid
paradiset sodermalm

Geoteknisk undersökning - Kristianstads kommun

ancyluslera i begreppet postglacial lera. 4 jun 2020 Klorerade alifater kan på grund av sina kemiska egenskaper förekomma i egen fas, gasfas ovan postglacial lera (SGU; FUT).


Tagstation emporia
jamkazam setup

Bergkross i betong - Cementa

Den överlagrande lerans (eller siltens) mäktighet varierar. Leran kan bestå av både glacial och postglacial lera. Grundvattenmiljö 5 ligger i … 86 Lera--silt Lera--silt 79 : Postglacial grovsilt-finsand . Lera--silt : 43 Glacial finlera Lera--silt 44 . Glacial grovlera : Lera--silt .