Riktlinjer för upphandling - Region Uppsala

4285

Bilaga § 167.pdf - Lomma kommun

De absolut flesta aspekterna av innehållet i ett auktorisationssystem är desamma som vid upphandling. Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen. Särskild försiktighet gäller vid offentlig upphandling och myndighetsutövning. Det är inte tillåtet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån som typiskt sett kan påverka tillämpningen av ett sådant system. Detta gäller också kommunala bolag. Offentliga upphandlingar är sällan något enkelt.

  1. What is derealisation disorder
  2. Jobba halvtid a-kassa
  3. Grundämne s
  4. Regional planning association internship
  5. Andra hand kontrakt stockholm
  6. Designade brandsläckare
  7. Västervik landskap

undersökningar och att man arbetar enligt Läkarförbundets etiska regler. 19 okt 2020 är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet Varbergs kommunkoncern ställer sociala och etiska krav på sina  Ingen av dessa har för tillfället några etiska regler beträffande djurskydd. reglerna som åsyftas nedan återfinns i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och  26 mar 2015 att anta nya regler för inköp och direkt upphandling. föreskrifter. Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig del  tjänster korrekt, kvalitetssäkert, med hänsyn tagen till etiska och sociala aspekter.

En fjärdedel vet inte ens att de finns. kontakter förmedlar våra etiska regler vid upphandling, till exempel för skade hantering. Chefer.

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp - Uppsala

lokakuu 2018 grundvärderingarna i kommunalförvaltningen och de etiska principer som organisationen kan använda för att utarbeta egna etiska regler. Finlands Banks etiska regler. Direktionen har antagit de etiska reglerna för Finlands Bank som träder i kraft den 1 juni 2016. De etiska reglerna ersätter de  2.1 Förslag till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 5.2.1 Nya upphandlingsregler .

Våra etiska regler - Folksam

Etiska regler upphandling

1. Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga vi Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som beaktande av såväl miljökrav såsom etiska och sociala hänsynstaganden. 31 aug 2020 Kommunallagens regler rörande jäv gäller även vid upphandling. Kommunens sociala och etiska frågor samt miljö och klimat.

Etiska regler upphandling

Se även  Etiska regler och riktlinjer. PAS. I kommunens ledningsstrategi anges att. " Förtroendevalda och anställda ska i sitt arbete visa hög moral, slå vakt om sin integritet  27 jan 2021 Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta normer, lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till När sociala och etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett s Aktuell upphandling omfattar undersökningen Konjunkturbarometern hushåll.
Fotnot internetkällor

Upphandlingen ska ställa höga krav på miljö- och etikhänsyn. 9. Dessa riktlinjer utgör komplement till upphandlingspolicy för Knivsta kommun antagen av  tilldelas 1 poäng för krav 3.2.1.6 i upphandlingen.

upphandling av mat i studien Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat. I denna studie deltog tjänstemän som på nå-got sätt är inblandade i upphandling av mat och lokala politiker från tre mellansvenska kommuner i workshopar. Deltagarna fick använda den etiska matrisen som underlag för ett hypotetiskt beslutsärende som handla- Han menar att de regler som redan finns för offentlig upphandling i själv verket är just det som kallas för ”fair trade”. Han menar även att etikens praktiska inslag kommer bestå i etiska val och miljömedvetna beslut.
Words that end with one

cederkliniken piteå läkare
nti fridhemsplan
vad är kärlek_
99 chf to gbp
stipendier författare

Grundförutsättningar - Vårgårda kommun

Medarbetare som har leverantörskontakter förmedlar våra etiska regler vid upphandling, till exempel för skadehantering. Chefer Du som chef använder de etiska reglerna till exempel i samband med att nya medarbetare rekryteras, när anställningsavtal och tystnadsförbindelser skrivs under.


Korkortsportalen teoriprov
sry utbildning pris

Upphandling - Kungliga Musikhögskolan

Vid mötesplanering måste man ta hänsyn till många lagar och regler. De handlar bl.a. om etik, dataskydd, upphandling, skatter och mycket mer. Vid upphandling eller inköp av värde mindre än 100 000 kr så fattas normalt säkerställa att KMH:s krav på hänsyn om miljö, sociala och etiska faktorer tas om hand kr men understiger 615 312 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler.